”SPEAK UP” på Autoliv: Mer än en kan tro.

Välkommen och tack för att du besöker vår ”Speak Up” sida! Här nedan kan du ta del av:

  • Vad det innebär att ”Speak Up” – Säga till! Och varför det är viktigt
  • Vad kan du göra nu?
  • Olika kontaktvägar för ”Speak Up”

Vill du rapportera ett compliance ärende?

Speak Up Video

Tack för att du besöker sidan där vi ger vägledning om Speak Up på Autoliv.

Se videon med Mikael Bratt, VD och koncernchef Autoliv, och lär dig mer om vad Speak Up betyder på Autoliv

Speak Up: vad det innebär på Autoliv

På Autoliv där vår vision är att rädda fler liv och där våra produkter aldrig får en andra chans, är det viktigtatt säga ifrån och ta upp frågor eller funderingar kring vårt sätt att arbeta. Detta är värdefullt, inte bara utifrån att identifiera misstag och olämpliga eller icke önskväda beteenden snabbare; utan också för att få till stånd uppriktiga diskussioner och bra samtal, bättre inkludering av olika idéer och perspektiv och nyfikna men respektfulla diskussioner.

Och när vi gör detta på Autoliv räddar vi fler liv.

 

Vad kan du göra nu?

Det viktigaste vi alla kan göra idag är att vara öppna, nyfikna och ärliga i vår kontakt med våra kollegor och ledare.

Hur vi säger ifrån, agerar på saker som inte verkar stå rätt till och har respektfulla diskussioner med kollegor har betydelse för allt vi gör på Autoliv. Håll muspekaren över någon av cirklarna nedan för mer information.

Arbetsmiljö och säkerhet Vår Uppförande- kod Q5 Key Behavior Jidoka Inkludering Hjälplinjen

”Speak Up” – olika sätt

För det första är det viktigt att komma ihåg att vi lyfter våra åsikter och farhågor hela tiden, kollegor emellan. Men vi vet alla att vissa ämnen eller frågor kan vara lite svårare att diskutera än andra. Det är vår förhoppning att vi med tiden inom alla delar av Autoliv ska känna oss trygga med att ta upp alla frågor direkt med vår chef, en lokal ledare eller specialistkollega. För de tillfällen då detta (av någon anledning) inte är möjligt finns ytterligare vägar tillgängliga för att ta upp eventuella farhågor anonymt: Autoliv tolererar

Compliance- teamet Hjälplinjen Specialist- kollegor (t.ex. HR, HSE, APS, Kvalitet, Juridik) Andra chefer som du litar på Direkt linjechef Speak up.

Autoliv tolererar inga former av trakasserier eller repressalier mot någon som lyft ett problem eller rapporterat något i god tro, via Hjälplinjen eller på något annat sätt. För mer information, se vår Uppförandekod.