Sõnavõtmine Autolivis : rohkem kui oskate arvata

Täname külastamast! Allpool käsitleme järgmist:

  • Sõnavõtmine: mida see tähendab ja miks on see oluline?
  • Mida saate praegu teha?
  • Sõnavõtmise viisidThank you for visiting! Below you will discover:

     

Kas soovite teavitada vastavusprobleemist?

Speak Up Video

Täname, et külastasite veebilehte, kus anname juhiseid Autolivis Avalda Arvamust (Speaking Up) teemas.

Vaadake videot koos Autolivi presidendi ja CEO Mikael Brattiga ning saate lisateavet selle kohta, mida tähendab Autolivis Avalda Arvamust (Speaking up)

Sõnavõtmine: mida see Autolivis tähendab?

Autolivis, kus meie visiooniks on päästa rohkem elusid ja kus meie tooted ei saa kunagi teist võimalust, on sõnavõtmine meie töötamisviiside keskpunktiks. Selle väärtus ei tulene mitte ainult vigade ja kehva käitumise kiiremast tuvastamisest, vaid ka siirastest meeskonnaaruteludest, erinevate ideede ja vaatenurkade paremast kaasamisest ning uudishimulikest, ent samal ajal austusväärsetest aruteludest.

Kui suudame seda Autolivis teha, päästame rohkem elusid.

 

Mida saate praegu teha?

Kõige olulisem, mida saame praegu teha, on olla avatud, uudishimulikud ja ausad, kui suhtleme oma kolleegide ja juhtidega.

See, kuidas me sõna võtame, ja austavad arutelud kolleegidega mõjutavad kõike, mida me Autolivis teeme. Lisateabe saamiseks viige kursor allolevate ikoonide kohale.

Tervis ja ohutus Käitumisjuhend Q5 Põhilised käitumisviisid Jidoka Kaasamine Abiliin

Sõnavõtmise erinevad viisid

Esmalt ärge unustage, et teie ja teie kolleegid võtate pidevalt sõna. Siiski teame, et mõnda teemat või probleemi võib olla teistest raskem arutada. Loodame, et aja jooksul tunneme end Autolivi kõigis osakondades piisavalt turvaliselt, et rääkida mis tahes küsimustest otse oma ülemuse, kohaliku juhi või spetsialistist töökaaslasega. Olukordades, kus see pole võimalik (mis tahes põhjusel) on teil muud võimalused, kuidas julgelt oma murest teada anda.

Vastavus- meeskond Abiliin Spetsialist- idest kolleegid (nt personali-, töötervis- hoiu ja -ohutuse, APS-, kvaliteedi-, õigusosakond) Teised usaldus- väärsed juhid Otsene ülemus Speak up.

Autoliv ei salli mingisugust tagakiusamist, ahistamist või kättemaksu, mis tuleneb heas usus abiliini või mis tahes muu vahendi kaudu probleemide tõstatamisest. Kui soovite rohkem teada saada, vaadake meie käitumisjuhendit..